Các hình ảnh chương trình “Vui cùng bé Kangaroo” ngày 12/6/2016

Thư mời chương trình “Vui cùng bé Kangaroo”
11/05/2016
Thư mời – Cùng bé Kangaroo Vui Giáng Sinh
02/12/2016

Các hình ảnh chương trình “Vui cùng bé Kangaroo” ngày 12/6/2016

Trong ngày 12/6/2016, Bác sĩ Lương Kim Chi cùng Ban Điều hành Nhóm Hỗ trợ Gia đình Kangaroo đã tổ chức buổi họp mặt cho các gia đình cùng các bé kangaroo với chủ đề: “Vui cùng bé Kangaroo” tại Hội trường Nhà khách Chính phủ (01B Lý Thái Tổ, Quận 10).
Thân mời các gia đình kangaroo cùng xem lại những khoảnh khắc của hoạt động ngày 12/6/2016 vừa qua.
Trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Thắm đã hỗ trợ Nhóm ghi lại các hình ảnh này.

dsc_3448_27634926956_o-w800-h600dsc_3806_27569462292_o-w800-h600dsc_3802_27634824326_o-w800-h600dsc_3785_27670152575_o-w800-h600dsc_3777_27595678351_o-w800-h600dsc_3727_27057984214_o-w800-h600dsc_3734_27057978184_o-w800-h600dsc_3735_27057976664_o-w800-h600dsc_3720_27059721173_o-w800-h600dsc_3707_27569492312_o-w800-h600dsc_3706_27059722593_o-w800-h600dsc_3648_27595714461_o-w800-h600dsc_3618_27634893556_o-w800-h600dsc_3658_27058024264_o-w800-h600dsc_3598_27670164865_o-w800-h600dsc_3595_27670168045_o-w800-h600dsc_3563_27595726721_o-w800-h600dsc_3611_27058032174_o-w800-h600dsc_3575_27595721831_o-w800-h600dsc_3526_27670186885_o-w800-h600

dsc_3513_27391644090_o-w800-h600

dsc_3533_27391636100_o-w800-h600

dsc_3519_27595743361_o-w800-h600dsc_3401_27059813233_o-w800-h600

dsc_3498_27391646270_o-w800-h600

dsc_3400_27569571122_o-w800-h600

dsc_3395_27635969086_o-w800-h600

dsc_3388_27058066424_o-w800-h600

dsc_3382_27059821843_o-w800-h600

dsc_3387_27059819883_o-w800-h600

dsc_3372_27670205425_o-w800-h600

dsc_3333_27670206485_o-w800-h600

dsc_3814_27569458162_o-w800-h600

Trả lời